TIMEX

TIMEX - Kompletná obnova bytového fondu

Firma TIMEX bola založená v roku 1994. Od začiatku sa profiluje ako stavebná spoločnosť zo zameraním na obnovu bytového fondu. Firma bola za svoju dlhodobú, intenzívnu a kvalitne prevedenú prácu v tejto oblasti ocenená jedným z najväčších a najodbornejších dodávateľov stavebných materálov na Slovensku, spoločnosťou BAUMIT, ako TOP REALIZAČNÁ FIRMA r. 2000 a po 20 ročnej spolupráci sme v roku 2014 získali ocenenie BAUMIT OSKAR.

Vysokú kvalitu prevádzaných prác potvrdzuje aj skutočnosť, že firma TIMEX sa stala realizátorom investičných akcií financovaných Fondom pre rozvoj bývania SR /ŠFRB/. V rámci programu Fondu rozvoja bývania realizovala ako generálny dodávateľ stovky zateplení a opráv statických chýb panelových domov.

Profesionálna história

 • 14.3.2003 - udelená prestížna cena FASÁDA ROKA 2002 v kategórií: Rekonštrukcia panelového domu.
 • 30.5.2003 - členstvo vo Zväze stavebných podnikateľov Slovenska.
 • 22.3.2004 - udelený certifikát EN ISO 9001:2008 v oblasti: Komplexne zateplenie objektov, aplikácie vonkajších a vnútorných omietok.
 • 12.10.2005 - členstvo v Občianskom združení "Združenie pre zatepľovanie budov"
 • 06/2008 - firma sa pretrasformovala na spoločnosť s ručeným obmedzeným
 • 20.6.2013 - udelené čestné uznanie v kategórii: Zateplený panelový dom
 • 06/2013 - udelená cena riaditeľa Baumit za 20 rokov spolupráce
 • 02/2014 - udelený certifikát EN ISO 14001:2004
 • 11/2014 - udelená cena Baumit OSKAR 1994 - 2014
 • 03/2015 - udelený certifikát OHSAS 18001:2007

Ponúkame

Baumit
 • obnova bytového fondu
 • komplexné zateplenie budov
 • zateplenie plochých striech
 • nadstavby budov
 • rekonštrukcie balkónových dosiek
 • sanácie starých objektov, spojené s laboratórnym prieskumom
 • sanácia a kotvenie predsadených loggií
 • spracovanie projektovej a rozpočtovej dokumentácie
 • teplo-technické vyhodnotenie objektov
 • aplikácie mozaikových omietok
 • obnova a nátery fasád
 • predaj stavebnej chémie a stavebných materiálov spojených s činnosťou firmy